Title: Tvorba a řešení bludišť
Other Titles: The Creation and Solving of Mazes
Authors: Zappe, Dominik
Advisor: Kolingerová Ivana, Prof. Dr. Ing.
Referee: Maňák Martin, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53756
Keywords: bludiště;generování bludišť;řešení bludišť;bludiště reprezentované grafem;v čase proměnlivá bludiště;buněčný automat reprezentovaný pomocí grafů
Keywords in different language: mazes;generating mazes;solving mazes;mazes represented by graph;mazes changing with time;cellular automata represented by graphs
Abstract: Tato práce se zaměřuje na vytváření dynamických bludišť, tj. bludišť která se mohou měnit v čase. Dynamická bludiště je možné reprezentovat pomocí buněčných automatů, jedná se ale o nepříliš prozkoumané téma. Dosavadní generátory bludišť, které využívají buněčné automaty a matice, jsou omezené a nepřinášejí spolehlivé výsledky. Tato práce navrhuje nový způsob reprezentace buněčných automatů pomocí grafů a nabízí nové kombinace pravidel a grafů, které vedou k lepším výsledkům. Takto vygenerovaná bludiště jsou zajímavější z pohledu řešení a některé z generujících kombinací navíc byly v práci ověřeny jako spolehlivé a rychlé.
Abstract in different language: This work focuses on creating dynamic mazes, i.e., the mazes that can change over time. Dynamic mazes can be represented using cellular automata, but this is an area that has not been extensively researched. Existing maze generators that use cellular automata and matrices are limited and do not produce reliable results. This work proposes a new method of representing cellular automata using graphs and also offers new combinations of rules and graphs that lead to better results. The mazes generated using these methods are more interesting from the perspective of solvability, and some of the generating combinations have been experimentally verified as reliable and fast in this work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
thesis.pdfPlný text práce2,17 MBAdobe PDFView/Open
A20B0279P_Hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce31,2 kBAdobe PDFView/Open
A20B0279P_Posudek.pdfPosudek oponenta práce26,37 kBAdobe PDFView/Open
A20B0279P_Obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce85,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53756

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.