Title: Keramické obkladové prvky a hodnocení jejich vybraných vlastností
Authors: Nová, Kateřina
Advisor: Kubát Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Sojková Veronika, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53782
Keywords: keramika;vnitřní keramické obklady;keramické dlažby;technologie výroby;zkoušky vlastností;požadavky na kvalitu
Keywords in different language: ceramics;internal ceramic tiles;ceramic tiles;production technology;property tests;quality requirements
Abstract: Tato práce se zabývá keramickými obkladovými prvky a jejich vlastnostmi. Teoretická část se zaobírá jednotlivými druhy obkladových prvků a surovinami potřebnými k výrobě. Také je zde zmíněn historický vývoj technologických postupů při výrobě keramických obkladů od konce 19. století až do současné doby. Věnuje se také zpracování požadavků na vlastnosti dnes vyráběných obkladů podle platných evropských norem. Praktická část zahrnuje experiment porovnávající vybrané vlastnosti keramických obkladů zhotovených v minulosti v letech 1957, 1988 s těmi vyrobenými v současném roce 2022. Další praktickou částí je navržení reálného příkladu využití keramických obkladových prvků při rekonstrukci koupelny v bytovém jádře včetně zpracování kladečských plánů jednotlivých obkladů.
Abstract in different language: This thesis deals with ceramic cladding elements and their properties. The theoretical part deals with individual types of cladding elements and the raw materials needed for production. The historical development of technological procedures in the production of ceramic tiles from the end of the 19th century to the present is also mentioned here. It is also dedicated to the processing of requirements for the properties of tiles produced today according to valid European standards. The practical part includes an experiment comparing selected properties of ceramic tiles made in the past in 1957, 1988 with those made last year 2022. Another practical part is the design of a real example of the use of ceramic tile elements in the reconstruction of a bathroom in a residential core, including the processing of laying plans for individual tiles.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Katerina Nova.pdfPlný text práce28,97 MBAdobe PDFView/Open
OP_Nova.pdfPosudek oponenta práce739,35 kBAdobe PDFView/Open
Vedouci_posudek_DP Nova.pdfPosudek vedoucího práce604,83 kBAdobe PDFView/Open
Nova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce218,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53782

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.