Title: Analýza mechanických vlastností hydroizolačních folií
Authors: Pelcová, Tereza
Advisor: Kesl Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Boháč František, Ing.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53788
Keywords: hydroizolační fólie;dekplan 76 s;tahová zkouška;vzorek;trhliny;anizotropie;statistika;metoda sbra;lepení fólie
Keywords in different language: waterproofing film;dekplan 76 s;tensile test;sample;cracks;anisotropy;statistics;sbra method;gluing waterproofing film
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá ověřením vlastností hydroizolačních folií. Experiment vychází z tahové zkoušky a byl posuzován vliv teploty a trhlin na materiál, dále byla zkoumána anizotropie materiálu a pevnost spojů. Výsledky z vybrané části byly posouzeny pravděpodobnostní metodou SBRA. Teoretická část této diplomové práce řeší výrobu, vlastnosti, použití a technologii pokládky hydroizolačních folií a hydroizolačních asfaltových pásu, dále se řeší moderní trendy v hydroizolacích střech, historie v Čechách a anizotropie obecně.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the verification of the properties of waterproofing foils. The experiment is based on a tensile test and the effect of temperature and cracks on the material was assessed, and the anisotropy of the material and the strength of the joints were also investigated. The results from the selected part were assessed using the SBRA probabilistic method. The theoretical part of this diploma thesis deals with the production, properties, use and technology of laying waterproofing foils and waterproofing asphalt strips, it also deals with modern trends in roof waterproofing, history in the Czech Republic and anisotropy in general.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Tereza Pelcova_2023.pdfPlný text práce45,68 MBAdobe PDFView/Open
dipl-prace VP-2023-Pelcova-kesl.docxPosudek vedoucího práce16,96 kBMicrosoft Word XMLView/Open
dipl-prace OP-2023-Pelcova-kesl.docxPosudek oponenta práce17,38 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Pelcova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce196,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53788

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.