Title: Dřevěný kontejner pro modulární výstavbu
Authors: Macánová, Jana
Advisor: Pašek Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Kubát Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53790
Keywords: kontejner;modulární výstavba;modul;křížem vrstvené dřevo;clt panel;dřevostavba;tepelná technika;statika;plochá střecha;rodinný dům
Keywords in different language: container;modular construction;module;cross-laminated timber;clt panel;timber construction;thermal assesment;statics;flat floor;family house
Abstract: Předmětem této diplomové práce je zpracování návrhu dřevěného kontejneru a jeho optimalizace pro modulární výstavbu. Práce se také zabývá tepelně technickým posouzením skladeb a statickým posouzením nosných prvků kontejneru. Každá jednotlivá část této diplomové práce byla vypracována v souladu s příslušnými normami v aktuálním znění. Tepelně technické posouzení bylo zpracováno v programu Teplo 2017. Statický výpočet byl proveden na základě výsledků z programů Scia Engieneer 22 a FIN EC 2021. Pro statické posouzení byl také použit program CLT Designer a pro zpracování výkresů byl použit program Graphisoft Archicad 21.
Abstract in different language: The subject of this Diploma thesis is about a wooden container designed its optimization for modular construction. The thesis also includes the thermal assessment of the compositions and the static assessment of the supporting elements. Each part of this diploma's thesis was prepared in accordance with the relevant standards in the current version. The thermal technical assessment was processed in the Teplo 2017 program. The static assessment was performed based on the results from the Scia Engineer 22 and FIN EC 2021 programs and the drawnings were processed in the Graphisoft Archicad 21 program.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Macanova_Jana.pdfPlný text práce6,92 MBAdobe PDFView/Open
DP-Macanova-vedouci.docPosudek vedoucího práce38,5 kBMicrosoft WordView/Open
BP-Macanova oponent.pdfPosudek oponenta práce327,19 kBAdobe PDFView/Open
Macanova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce225,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53790

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.