Title: JAKO KAŽDÝ DRUHÝ DEN
Other Titles: LIKE EVERY SECOND DAY
Authors: Theissigová, Eliška
Advisor: Merta Vladimír, Doc. akademický malíř
Referee: Kaláb Jan, MgA.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53828
Keywords: symbióza;totem;totemismus;characters;portrét;malba;ilustrace;socha;objekt
Keywords in different language: symbiosis;totem;totemism;characters;portraits;painting;illustration;sculpture;object
Abstract: Diplomová práce s názvem Kulturní symbióza navazuje a rozvíjí předchozí výtvarný projekt s názvem "Characters". Cílem práce je posun projektu do objektové formy. Práce se skládá ze dvou dřevěných soch, první z nich úzce souvisí s totemy, které lidé vytvářeli již v dávných kulturách. Druhá socha je spojena s totemickým zvířetem, ale také odkazuje na budoucnost a mimozemské kultury. Dílo je určeno do veřejného prostoru, v němž má za cíl propojení lidí, jejich komunikace a jednání každodenního života.
Abstract in different language: The diploma thesis titled "Cultural Symbiosis" builds on the previous art project entitled "Characters". The aim of the piece is to shift the project into an object-form. The work consists of two wooden sculptures, the first of them is closely related to totems which people used to create already in ancient cultures. The second statue is associated with a totemic animal, but also refers to the future and alien cultures. The work is intended for a public space display, in which it aims to connect people, their communication and actions of everyday life.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Eliska_Theissigova.pdfPlný text práce25,38 MBAdobe PDFView/Open
Theissigova.pdfPosudek vedoucího práce565,54 kBAdobe PDFView/Open
Theissigova_0.pdfPosudek oponenta práce599,58 kBAdobe PDFView/Open
Theissigova_1.pdfPrůběh obhajoby práce57,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53828

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.