Title: AUTORSKÁ KOMIKSOVÁ KNIHA
Other Titles: AUTHOR'S COMICS BOOK
Authors: Kolář, Matěj
Advisor: Šlajch Václav, MgA. Ing.
Referee: Kořínek Pavel, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53830
Keywords: cyklistika;komiks;komiksová kniha;kresba;dobrodružství;kniha;nostalgie;náctiletí;moře;chorvatsko;prázdniny;léto
Keywords in different language: cycling;comic book;comics;drawing;adventure;book;nostalgia;teenagers;sea;croatia;holiday;summer
Abstract: K MOŘI je drobnou komiksovou knihou, která je pro mě, jako autora, nejen nostalgickým vzpomínáním, ale zároveň se i tématem nostalgie zaobírá. Neměla by však být určená jen pro mě samotného nebo pro lidi kolem mě. Právě naopak. Přes své autobiografické prvky je z velké části fikcí vytvořenou pro jakéhokoliv diváka, kterého kniha vizuálně nebo tematicky zaujme. Čtenář by měl z interakcí mezi hrdiny nasát náladu a atmosféru, která běžně panuje při dálkové cyklistice nebo jakékoliv jiné podobné aktivitě. V závěru si kniha pokládá otázku, proč se takovým aktivitám lidé věnují, když jejich prožitek zdaleka nebývá vždy příjemný?
Abstract in different language: TO THE SEA is a rather small-scale comic book which for me, as its author, is not only a medium of nostalgic remembrance, but also a story that unfolds the very notion of nostalgia. It is not, however, intended for just me or people in my vicinity, quite the opposite. In spite of its autobiographical components, the book is for the most part a fiction put together for anyone intrigued by its visuals or themes. The reader should live through the moods and atmospheres which are typical for long-distance group cycling or any other activity of that sort. In the closing part, the comic asks a question of why people resort to such activities when the experiences related to them are hardly ever just pleasant.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kolar_pruvodni_zprava.pdfPlný text práce1,91 MBAdobe PDFView/Open
Kolar.pdfPosudek vedoucího práce619,13 kBAdobe PDFView/Open
Kolar_0.pdfPosudek oponenta práce720,13 kBAdobe PDFView/Open
Kolar_1.pdfPrůběh obhajoby práce52,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53830

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.