Title: Memento mori
Other Titles: Memento mori
Authors: Kopecká, Soňa
Advisor: Verner Martin, MgA.
Referee: Kocourek Martin, MgA.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53832
Keywords: smrt;život;lék;jed;pomíjivost;rostlina;šperk
Keywords in different language: death;life;medicine;poison;transience;plant;jewel
Abstract: Ve svém závěrečném díle jsem se rozhodla pracovat s myšlenku memento mori. Pamatuj na smrt, též pamatuj na pomíjivost svého bytí. Uchopila jsem prastarou myšlenku spojení jedu a šperku a ztvárnila ji v nové podobě. Ruku v ruce s tradičním bylinným travičstvím a pohledem doslova přes plot do českého hřbitova. Stvořila jsem sérii šperků, která stojí na hraně světů života a smrti. Šperky, jejichž obsah může zabít stejně jako může léčit, jak stará moudrost praví: "Jen dávkování rozhoduje, co je jedem, a co lékem." Výsledkem mé tvorby je kolekce sedmi šperků, které nesou v srdci onen jed či lék.
Abstract in different language: In my final piece, I decided to work with the idea of memento mori. Remember death, also remember the transience of your being. I took the ancient idea of the combination of poison and jewelry and rendered it in its current form. Hand in hand with traditional herbal poisoning and a view literally over the fence into the Czech cemetery. I created a series of jewelry that stands on the edge of the worlds of life and death. Jewelry whose contents can kill as well as heal, as the old wisdom says: "Only the dosage decides what is poison and what is medicine." The result of my creation is a series of seven jewels that carry that poison or medicine in their heart.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kopecka_Sona.pdfPlný text práce19,67 MBAdobe PDFView/Open
Kopecka.pdfPosudek oponenta práce513,89 kBAdobe PDFView/Open
Kopecka_0.pdfPosudek vedoucího práce475,27 kBAdobe PDFView/Open
Kopecka_1.pdfPrůběh obhajoby práce54,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53832

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.