Název: Ženy v české vědě za druhé světové války
Další názvy: Women in Czech science during the World War II
Autoři: Havelková, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Janko, Jan
Oponent: Demjančuk, Nikolaj
Míšková, Alena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5404
Klíčová slova: gender;2. světová válka;vědecké bádání;mateřství;Jiřina Popelová;Albína Dratvová;harmonizace rodinného a pracovního života
Klíčová slova v dalším jazyce: gender;second world war;scientific research;motherhood;Jiřina Popelová;Albína Dratvová;work life balance
Abstrakt: Disertační práce je zaměřena na podmínky a možnosti vědeckého bádání za druhé světové války. Zejména se soustřeďuje na to, jaký dopad mělo (anebo mohlo mít) pohlaví badatele na jeho práci a snaží se postihnout genderové aspekty, které zvláště tuto práci ovlivňovaly. V širším časovém kontextu je zpracován přehled vědeckých institucí a vědeckých společností té doby, včetně konkrétního podílu českých vědkyň na jejich fungování. Nedílnou součástí tohoto tématu je nástin vývoje těchto vědeckých společností a přehled vývoje českého ženského vysokoškolského studia. Práce přibližuje i konkrétné osudy žen v české vědě a to zejména prostřednictvím osobnosti Jiřiny Popelové a Albíny Dratvové.
Abstrakt v dalším jazyce: The dissertation is focused on conditions and possibilities of scientific research during the Second World War. The crucial question is what impact had (or could have had) gender on the scientist?s work and what are gender aspects which have influenced scientist?s work. There is also elaborated a list of scientific institutions and societies of this time, which introduces concretely participation of Czech women-scientists in their functioning. Inseparable part of this topic is outline of scientific institutions development and overview of Czech women university studies. The dissertation is focused also on the personalities of the significant women in Czech science ? especially the philosophers Jiřina Popelová and Albína Dratvová.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Disertační práce / Dissertations (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Disertacni prace_Havelkova Michaela_TDVT.pdfPlný text práce1,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce514,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Havelkova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce49,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5404

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.