Title: Ženy v české vědě za druhé světové války
Other Titles: Women in Czech science during the World War II
Authors: Havelková, Michaela
Advisor: Janko, Jan
Referee: Demjančuk, Nikolaj
Míšková, Alena
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5404
Keywords: gender;2. světová válka;vědecké bádání;mateřství;Jiřina Popelová;Albína Dratvová;harmonizace rodinného a pracovního života
Keywords in different language: gender;second world war;scientific research;motherhood;Jiřina Popelová;Albína Dratvová;work life balance
Abstract: Disertační práce je zaměřena na podmínky a možnosti vědeckého bádání za druhé světové války. Zejména se soustřeďuje na to, jaký dopad mělo (anebo mohlo mít) pohlaví badatele na jeho práci a snaží se postihnout genderové aspekty, které zvláště tuto práci ovlivňovaly. V širším časovém kontextu je zpracován přehled vědeckých institucí a vědeckých společností té doby, včetně konkrétního podílu českých vědkyň na jejich fungování. Nedílnou součástí tohoto tématu je nástin vývoje těchto vědeckých společností a přehled vývoje českého ženského vysokoškolského studia. Práce přibližuje i konkrétné osudy žen v české vědě a to zejména prostřednictvím osobnosti Jiřiny Popelové a Albíny Dratvové.
Abstract in different language: The dissertation is focused on conditions and possibilities of scientific research during the Second World War. The crucial question is what impact had (or could have had) gender on the scientist?s work and what are gender aspects which have influenced scientist?s work. There is also elaborated a list of scientific institutions and societies of this time, which introduces concretely participation of Czech women-scientists in their functioning. Inseparable part of this topic is outline of scientific institutions development and overview of Czech women university studies. The dissertation is focused also on the personalities of the significant women in Czech science ? especially the philosophers Jiřina Popelová and Albína Dratvová.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertacni prace_Havelkova Michaela_TDVT.pdfPlný text práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce514,54 kBAdobe PDFView/Open
Havelkova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce49,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5404

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.