Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLipka Richard, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorŠťáva, Oto
dc.contributor.refereeEkštein Kamil, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2023-9-5
dc.date.accessioned2023-09-11T22:23:29Z-
dc.date.available2022-9-9
dc.date.available2023-09-11T22:23:29Z-
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-6-22
dc.identifier93491
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/54142-
dc.description.abstractBlazon je formální slovní popis heraldického znamení. Jedná se o popis dostatečně stručný a zároveň výstižný, aby byl autor kreseb, který je znalý jeho pravidel, schopný znamení věrně reprodukovat. Díky požadavkům na jednoznačnost a stručnost je možné v textech vysledovat pravidelné vzory a struktury, které mohou být potenciálně zpracovány strojovým analyzérem. Cílem této diplomové práce bylo tyto struktury detailně prozkoumat a na jejich základě implementovat překladač, který dokáže zpracovávat alespoň část skutečných blazonů v českém jazyce.cs
dc.format61, ix
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectheraldikacs
dc.subjectparserycs
dc.subjectsyntaktická analýzacs
dc.subjectlemmatizacecs
dc.subjectblazonycs
dc.subjectčeský jazykcs
dc.subjectformální gramatikycs
dc.subjectrekurzivní sestupcs
dc.subjectprogramovací jazyk ccs
dc.subjectpreprocesorcs
dc.subjectmakracs
dc.subjecthtmlcs
dc.subjectcsscs
dc.subjectsvgcs
dc.subjectlinuxcs
dc.subjectwebassemblycs
dc.titleAutomatický překladač jazyka Blasoncs
dc.title.alternativeAutomatic Blazon compileren
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd
dc.thesis.degree-programInženýrská informatika
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedIn heraldry, a blazon is a formal textual description of a coat of arms or another heraldic emblem. The description must be concise and at the same time unambiguous enough so that an author aware of its rules is able to reproduce the described emblem as accurately as possible. Thanks to these requirements, it is possible to recognize patterns and structures in the texts, which may potentially be processed using a machine parser. The aim of this diploma thesis was to analyse these structures and, based on such analysis, to implement a compiler able to process at least a subset of real-world blazons written in the Czech language.en
dc.subject.translatedheraldryen
dc.subject.translatedparsersen
dc.subject.translatedsyntax analysisen
dc.subject.translatedlemmatizationen
dc.subject.translatedblazonsen
dc.subject.translatedczech languageen
dc.subject.translatedformal grammarsen
dc.subject.translatedrecursive descenten
dc.subject.translatedc programming languageen
dc.subject.translatedpreprocessoren
dc.subject.translatedmacrosen
dc.subject.translatedhtmlen
dc.subject.translatedcssen
dc.subject.translatedsvgen
dc.subject.translatedlinuxen
dc.subject.translatedwebassemblyen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
main.pdfPlný text práce1,66 MBAdobe PDFView/Open
A20N0107Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce123,72 kBAdobe PDFView/Open
A20N0107PPhodnoceni-ved.pdfPosudek vedoucího práce498,89 kBAdobe PDFView/Open
A20N0107Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce198,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54142

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.