Název: Použití obrázků ve výuce německých reálií.
Další názvy: Pictures in regional studies
Autoři: Dostálková, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Krbůšková, Věra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5415
Klíčová slova: reálie;obrázky;učebnice
Klíčová slova v dalším jazyce: cultural studies;pictures;textbooks
Abstrakt: Práce se zabývá použitím reálií a obrázků ve výuce německého jazyka. Blíže zkoumá tyto jevy v učebnicích určených pro výuku neměckého jazyka. Uvádí příklady práce s obrázky, definuje reálie a obrázky jako vizuální pomůcky při výuce.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis called Pictures in cultural studies deals with the topic of cultural studies and pictures in the framework of German as a foreign language. It presents several theories and ideas from both Czech and German authors about using the pictures and teaching cultural studies.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Dostalkova_Diplomova prace.pdfPlný text práce638,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
dostalkova_vp.pdfPosudek vedoucího práce310,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
dostalkova_op.pdfPosudek oponenta práce234,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
dostalkova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce98,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5415

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.