Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMoulis Ladislav, MgA. Ph.D.
dc.contributor.authorBartovský, Pavel
dc.contributor.refereeMalá Ilona, MgA.
dc.date.accepted2023-8-31
dc.date.accessioned2023-09-11T22:24:30Z-
dc.date.available2022-10-27
dc.date.available2023-09-11T22:24:30Z-
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-7-31
dc.identifier93868
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/54182-
dc.description.abstractMá práce Hororový film se zabývá celkově popisem tohoto nejen filmového legendárního žánru. Včetně popisu jednotlivých subžánrů a popisem typu vyprávění a filmové řeči, která se v nich uplatňuje. Dále rozborem vybraných filmů, a to nejen hororových, kde se právě hororová filmová řeč a hororové vyprávěcí postupy uplatňují a tím i moje práce navazuje na praktickou část (krátký film), kde demonstruji hororové postupy (hororová filmová řeč) přímo v praxi.cs
dc.format55 s., VI s.
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjecthororcs
dc.subjectfilmcs
dc.subjectvyprávěnícs
dc.subjectfilmová řečcs
dc.titleHororový filmcs
dc.title.alternativeHorror Filmen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgA.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
dc.thesis.degree-programAudiovize
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedMy thesis Horror film deals with the overall description of this not only cinematic legendary genre. Including a description of individual subgenres and a description of the type of narration and film language used in them. Next, an analysis of selected films, and not just horror ones, where horror film speech and horror narrative procedures are applied, and thus my work also follows to the practical part (short film), where I demonstrate horror film speech directly in practice.en
dc.subject.translatedhorroren
dc.subject.translatedfilmen
dc.subject.translatedstorytelingen
dc.subject.translatedfilm speechen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pavel Bartovsky_Diplomova_prace_Hororovy film.pdfPlný text práce3,72 MBAdobe PDFView/Open
Bartovsky.pdfPosudek oponenta práce143,7 kBAdobe PDFView/Open
Bartovsky_0.pdfPosudek vedoucího práce620,35 kBAdobe PDFView/Open
Bartovsky_1.pdfPrůběh obhajoby práce72,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54182

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.