Název: Multimediální učebnice nápojové gastronomie pro hotelové školy
Další názvy: Multimedia textbook of beverage gastronomy
Autoři: Přibek, Václav
Vedoucí práce/školitel: Krotký, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5435
Klíčová slova: multimediální učebnice;gastronomie;nápoje
Klíčová slova v dalším jazyce: multimedia textbook;gastronomy;education
Abstrakt: Anotace Tato bakalářská práce se zabývá nápojovou gastronomií a zpracováním její multimediální učebnice. Je to první multimediální učebnice, která se tímto tématem zabývá. Rád bych v této práci poukázal na historii gastronomie, vznik a vývoj multimediální techniky a také této učebnice samotné. Cílem práce je věnovat učitelům středních hotelových škol do rukou zpracované materiály, které budou studenty bavit. Tímto stylem, včetně všech fotografií a videa, je učebnice zpracována. Je určena všem lidem, kteří mají chuť se dále vzdělávat ? ať to jsou studenti nebo pracovníci v pohostinství.
Abstrakt v dalším jazyce: Abstract These thesis is focused on the topic of gastronomy of drinks and adaptation in multimedia textbook. It is the first textbook, which is occupied of this topic. I would like to show you the history of gastronomy, origin and development of multimedia technology and the development of multimedia textbook. The aim of the textbook is to give to colleagues of high gastronomy school materials, which can students enjoy. This is the style of the textbook including photos and videos. It is determinated to all people, who would like to be more educated ? it is aimed for students, and waiters too.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bc. Vaclav Pribek.pdfPlný text práce526,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP - posudek_vedouciho_Pribek.pdfPosudek vedoucího práce99,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pribek - opon..pdfPosudek oponenta práce123,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pribek - prot..pdfPrůběh obhajoby práce34,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5435

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.