Název: Boží muka v Plzni jako symbol lidského bytí
Další názvy: The devotional pillar in Pilsen as a sybmol of human being
Autoři: Strnadová, Karolína
Vedoucí práce/školitel: Mušková, Eva
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5451
Klíčová slova: boží muka;drobné sakrální památky;Plzeň
Klíčová slova v dalším jazyce: calvary;small sacral monuments;Pilsen
Abstrakt: Práce se zabývá obecnou problematikou božích muk, se zaměřením na boží muka v Plzni. Na základě terénního výzkumu a studia odborné literatury a pramenů jsou v ní přiblížena jednotlivá boží muka na území Plzně.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with the topic of wayside crosses in the location of the city of Pilsen. It deals not only with particular wayside crosses in the area of the city itself, but also with general matters of these monuments, as are the reasons of their creation, description of their individual parts, ort he reasons why they were destroyed and subsequent repairs.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Bozi muka v Plzni jako symbol lidskeho byti.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Strnadova V.pdfPosudek vedoucího práce273,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Strnadova O.pdfPosudek oponenta práce61,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Strnadova P.pdfPrůběh obhajoby práce19,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5451

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.