Název: Historie skautingu v Rokycanech
Další názvy: The history of skauting in Rokycany
Autoři: Faitová, Kamila
Vedoucí práce/školitel: Východská, Helena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5458
Klíčová slova: historie;skauting;Rokycany
Klíčová slova v dalším jazyce: history;scouting;Rokycany
Abstrakt: Tato bakalářská práce sleduje historii rokycanského skautského střediska od jeho založení až po současnost.Zároveň jsou v práci uveřejněny výsledky dotazníku, který vykresluje povědomí o skautech ve městě a pro lepší orientaci ve skautských termínech je součástí také slovníček jmen a pojmů.
Abstrakt v dalším jazyce: In the main part of my work I have described the development of the Scout center in Rokycany from its foundation to the present. There are also results of my questionnaire published which show awareness of scouts among inhabitants of Rokycany. The work includes a glossary of terms and names for better orientation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Faitova.pdfPlný text práce10,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Faitova V.pdfPosudek vedoucího práce116,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Faitova O.pdfPosudek oponenta práce161,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Faitova P.pdfPrůběh obhajoby práce17,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5458

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.