Název: Plasy v letech 1945-1989
Další názvy: Plasy 1945-1989 Political and cultural development
Autoři: Kinclová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Breitfelder, Miroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5465
Klíčová slova: 1945;Únor 1948;normalizace;1989;školství;kulturní akce;Sbor pro občanské záležitosti;Náměstí prezidenta K.Gottwalda;Památník osvobození
Klíčová slova v dalším jazyce: 1945;February 1948;normalization;1989;education;cultural events;College of civil affairs;K. Gottwald´s squere;Liberation monument
Abstrakt: Město Plasy má velmi bohatou a zajímavou historii, která sahá daleko do minulosti. Ve své bakalářské práci však nebudu popisovat širokosáhlou historií města, ale zaměřím se na novodobé dějiny a to konkrétně na poválečné. Konkrétní období, kterým jsem se zabývala, bylo období v letech 1945-1989. Z této doby, jsem pro svoji práci vybrala nejdůležitější data našich dějin a zabývala se jimi z celorepublikového hlediska, ale také v souvislosti s městem Plasy. Cílem mé práce bylo poukázat na provázanost politického režimu na všední život obyčejných lidí v malém městě s názvem Plasy a shrnout toto období komunistického režimu. Politika a kultura, to byly dva pojmy, které od sebe byly v minulém století nedělitelné.Jako hlavní zdroj informací mi k mé práci posloužily městské kroniky. Dále jsem pracovala např. s městským zpravodajem (novinami) či školním almanachem. Inspiraci jsem hledala také v knihách od autorů Oldřicha Soutnera, Petra Hubky či Miroslava Hurta (bývalý starosta města Plasy), kteří se ve svých dílech zabývali historií města od jeho založení, tedy od roku 1144 až po 90.léta, kdy tyto knihy vyšly. Zvláště si cením osobního setkání s místním rodáky a pamětníky panem Šimandlem a panem Sadílkem. Vyprávění pana Sadílka jsem zahrnula do své práce a díky němu jsem si mohla udělat lepší představu o době komunistického režimu ve městě, ve kterém žiji a o době, které znám z vyprávění rodičů a prarodičů. Přínosem mé bakalářské práce je nastínění problematiky propojenosti politiky a kulturního života v Plasích, to jak se komunismus odrážel v každodenní společnosti města a celé země. Práce s kronikami a práce s pamětníky přinesla nové informace o komunistickém režimu v Plasích, které dosud o Plasích nebyly publikovány. V mé bakalářské práci jsou použity dobové fotografie, které lze shlédnout v kronikách, ale také jsem použila fotografie vlastní.
Abstrakt v dalším jazyce: The main topic of this bachelor work is a history of Plasy after the World War II. I try to refer to the cohesion of political regime and ordinary lives of people from the small town Plasy. The conceptions of policy and culture weren´t separate in the last century, so this work is focused on the cultural life in Plasy during 1945 ? 1989, when the communism reigns in the Czech republic. The main resources for this work is the city chronicle and other documents like the city bulletin and the school almanac. I am inspired by the books, which were written by Oldřich Soutner, Petr Hubka and Miroslav Hurt. These authors examine the history of Plasy from the foundation in 1144 to 90th the 20th century. This study is also based on the interviews with local witnesses Mr. Šimandl and Mr. Sadílek. The Mr. Sadílek´s story is include to this bachelor work, because it helps to better explain an influence of communistic regime to the ordinary life in Plasy. I use the contemporary chronicle photos and one´s own photos. The benefit of this study is the explanation of connection between the policy and the cultural life in Plasy and the explanation of how the communism is projected to daily society of this specific city and whole country. The analysis of chronicles and interviews with witnesses brings the new informations about communistic regime in Plasy, which have not yet been published.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Lucie Kinclova.pdfPlný text práce2,77 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kinclova V.pdfPosudek vedoucího práce178,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kinclova O.pdfPosudek oponenta práce53,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kinclova.pdfPrůběh obhajoby práce34,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5465

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.