Název: Historie vybraných pomníků českých spisovatelů v Domažlicích
Další názvy: The History of Selected Memorials of Czech Writers in Domažlice
Autoři: Šrámková, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Kilián, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5474
Klíčová slova: Domažlice;pamětní deska;památník;spisovatelé;pomníky
Klíčová slova v dalším jazyce: Domažlice;memorial plaque;memorial;writers;monuments
Abstrakt: Chodsko a Domažlice odjakživa přitahovaly umělce svými trvajícími tradicemi. Nevyhnuli se jim ani čeští literáti jako Božena Němcová, Jaroslav Vrchlický nebo Karel J. Erben. Na konci 19. stol. a v průběhu 20. stol. byly těmto osobnostem v Domažlicích odhaleny památníky a pamětní desky. Bakalářská práce sleduje historii těchto památníků od diskuzí o jejich realizaci až po samotné odhalení.
Abstrakt v dalším jazyce: Chodsko and Domažlice were since ever very inspiring for artists, especially for the traditions. Their way to Domažlice found also Czech personalities such as Božena Němcová, Jaroslav Vrchlický or Karel. J. Erben. At the end of 19th and during 20th century Domažlice unveiled memorial plaques and monuments in tribute to these personalities. My undergraduate thesis follows the history of these memorials since the first discussions about their realization till the unveiling ceremony.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Sramkova-BAK.pdfPlný text práce7,75 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sramkova V.pdfPosudek vedoucího práce101,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sramkova O.pdfPosudek oponenta práce61,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sramkova.pdfPrůběh obhajoby práce19,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5474

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.