Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMouček, Roman
dc.contributor.authorHavlíček, Ondřej
dc.date.accepted2012-08-30
dc.date.accessioned2013-06-19T06:42:05Z
dc.date.available2012-02-03cs
dc.date.available2013-06-19T06:42:05Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-08-10
dc.identifier49904
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5501
dc.description.abstractPráce, Systém pro vyhodnocování sportovní přípravy v judu, se zabývá vývojem Java aplikace s vícevláknovým grafickým uživatelským rozhraním, která zpracovává data o sportovních testech a tréninkovém deníku. Aplikace pomáhá s vytvářením výstupů v pdf formátu. Práce popisuje vývoj aplikace od specifikace k distribuci a obecné způsoby hodnocení přípravy. Používá další frameworky jako JasperReports nebo JFreeChart a MySQL datábázi v datové vrstvě.cs
dc.format43 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectjudocs
dc.subjectJavacs
dc.subjectSwingcs
dc.subjectJasperReportscs
dc.subjectJFreeChartcs
dc.subjectdatabázecs
dc.titleSystém pro vyhodnocování sportovní přípravy v juducs
dc.title.alternativeSystem for evaluating sports training in judoen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra informatiky a výpočetní technikycs
dc.thesis.degree-programInženýrská informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis, System for Evaluating sports training in Judo, aims at developing a Java application with multithread graphical user interface, which manage Sport tests and Training dairy data. The application helps with creating outputs in pdf formats. The thesis describe evolution of the application from specification to distribution and general methods of evaluating training. Using another frameworks like JasperReports or JFreeChart and MySQL database in data layer.en
dc.subject.translatedjudoen
dc.subject.translatedJavaen
dc.subject.translatedSwingen
dc.subject.translatedJasperReportsen
dc.subject.translatedJFreeCharten
dc.subject.translateddatabaseen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Final.pdfPlný text práce5,75 MBAdobe PDFView/Open
A09B0231Pposudek.pdfPosudek vedoucího práce141,92 kBAdobe PDFView/Open
A09B0231Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce52,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5501

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.