Název: HTS Transformer – Optimization of Winding Losses
Autoři: Krasl, Milan
Vlk, Rostislav
Citace zdrojového dokumentu: Electroscope. 2009, č. 3.
Datum vydání: 2009
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2009/cislo3_2009/r3c3c1.pdf
http://hdl.handle.net/11025/553
ISSN: 1802-4564
Klíčová slova: supravodivé transformátory;vinutí;ztráty;metoda konečných prvků
Klíčová slova v dalším jazyce: high temperature superconducting transformers;winding;losses;finite element method
Abstrakt: V článku je popsán základní postup při výpočtu ztrát ve vinutí supravodivého transformátoru. Konkrétní výpočet velikosti ztrát ve vinutí je proveden za pomoci metody konečných prvků (MKP). Výpočet velikosti ztrát ve vinutí transformátoru je proveden pro tři různá uspořádání a výsledky výpočtu jsou diskutovány v závěru článku. Součástí článku jsou take fotky z realizovaného pokusného zařízení.
Abstrakt v dalším jazyce: This paper deals with a calculation of losses in winding of the superconducting transformer 1MVA. The idea of this usage was originated in the SKODA Research Ltd., Pilsen. 5kVA model of this transformer was made with co-operation AS CR, UWB Pilsen, MFF Prague, Skoda Research Ltd., Pilsen with the financial support GaCR. AC loss is one of the important parameters in HTS (High Temperature Superconducting) AC devices. The calculation of losses in winding of the superconducting transformer is realized by the Finite Element Method. The basic section of this article is 2D model of the transformer in FEMM and then calculation of the losses in the winding. The next part includes a suggestion to the restriction of the losses in this winding. The summary knowledge is contained in the conclusion of the paper.
Práva: Copyright © 2007-2010 Electroscope. All Rights Reserved.
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 3 (2009)
Články / Articles (KEV)
Číslo 3 (2009)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
r3c3c1.pdf505,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/553

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.