Title: HTS Transformer – Optimization of Winding Losses
Authors: Krasl, Milan
Vlk, Rostislav
Citation: Electroscope. 2009, č. 3.
Issue Date: 2009
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2009/cislo3_2009/r3c3c1.pdf
http://hdl.handle.net/11025/553
ISSN: 1802-4564
Keywords: supravodivé transformátory;vinutí;ztráty;metoda konečných prvků
Keywords in different language: high temperature superconducting transformers;winding;losses;finite element method
Abstract: V článku je popsán základní postup při výpočtu ztrát ve vinutí supravodivého transformátoru. Konkrétní výpočet velikosti ztrát ve vinutí je proveden za pomoci metody konečných prvků (MKP). Výpočet velikosti ztrát ve vinutí transformátoru je proveden pro tři různá uspořádání a výsledky výpočtu jsou diskutovány v závěru článku. Součástí článku jsou take fotky z realizovaného pokusného zařízení.
Abstract in different language: This paper deals with a calculation of losses in winding of the superconducting transformer 1MVA. The idea of this usage was originated in the SKODA Research Ltd., Pilsen. 5kVA model of this transformer was made with co-operation AS CR, UWB Pilsen, MFF Prague, Skoda Research Ltd., Pilsen with the financial support GaCR. AC loss is one of the important parameters in HTS (High Temperature Superconducting) AC devices. The calculation of losses in winding of the superconducting transformer is realized by the Finite Element Method. The basic section of this article is 2D model of the transformer in FEMM and then calculation of the losses in the winding. The next part includes a suggestion to the restriction of the losses in this winding. The summary knowledge is contained in the conclusion of the paper.
Rights: Copyright © 2007-2010 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 3 (2009)
Články / Articles (KEV)
Číslo 3 (2009)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r3c3c1.pdf505,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/553

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.