Title: Průzkum a řešení ACM úloh na validačním serveru Timus
Other Titles: Exploring and solving ACM tasks on the validation server Timus
Authors: Šiml, Petr
Advisor: Netrvalová, Arnoštka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5531
Keywords: PilsProg;ACM;Timus Online Judge;programování;soutěž
Keywords in different language: PilsProg;ACM;Timus Online Judge;programming;contest
Abstract: Práce pojednává o vysokoškolské programovací soutěži ACM-ICPC pořádané společností Association for Computer Machinery a české soutěži PilsProg pro střední školy organizovanou Katedrou informatiky a výpočetní techniky. Dále zahrnuje popis ACM validačního serveru Timus Online Judge, který obsahuje mnoho úloh pro procvičování. V praktické části práce je vyřešeno několik úloh na serveru Timus použitelných v soutěži PilsProg. Ke každé úloze je vytvořeno zadání v češtině, popis dostatečně efektivního algoritmu a soubory, díky nimž lze otestovat správnost programu. Všechny úlohy vyřešené v jazyce Java jsou uloženy na CD.
Abstract in different language: The thesis deals with the academic programming contest ACM-ICPC organized by the Association for Computer Machinery and the Czech PilsProg competition for secondary schools organized by the Department of Computer Science and Engineering. It also includes the description of the ACM validation server Timus Online Judge, which contains many tasks for practise. In the practical part of the thesis there are several tasks that were solved on the Timus Online Judge. They are applicable in the PilsProg. Each one contains Czech instructions, a description of a sufficiently efficient algorithm and files that allow us to test the accuracy of the programme. All tasks solved in the Java language are saved on a CD.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Petr Siml.pdfPlný text práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
A10B0831Pposudek.pdfPosudek vedoucího práce423,36 kBAdobe PDFView/Open
A10B0831Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce49,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5531

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.