Název: Intarzie a využití ve výuce předmětů Člověk a svět práce
Další názvy: Inlay and its use for a subject Man and the world of work
Autoři: Němcová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Mach, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5568
Klíčová slova: intarzie;chebská reliéfní intarzie;dýha
Klíčová slova v dalším jazyce: inlay;veneer
Abstrakt: Tato práce je věnována nejrozšířenější technice povrchového zdobení nábytku a to právě intarzii. Zabývá se historií této techniky zdobení, vhodností použití jednotlivých druhů dřev na výrobu dýh. Hlavní část práce je věnována výrobě dýh a samotné technice intarzie. V závěru práce je zařazen projekt "Moje první intarzie".
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on inlay, the most widely used technique of furniture decorating. It includes historical point of view of the technique as well as it gives a survey on suitability of using various kinds of wood to manufacture veneer. However the main point of the thesis is the real use of inlay at elementary schools.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
intarzie.pdfPlný text práce3,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nemcova - ved..pdfPosudek vedoucího práce136,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nemcova - opon..pdfPosudek oponenta práce113,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nemcova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce38,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5568

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.