Název: Rozklad PSD polynomů v součty čtverců
Další názvy: Decomposition of polynomials PSD in sums of squares
Autoři: Šteflová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Hora, Jaroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5569
Klíčová slova: rozklad polynomu;matice;diagonální matice;inverzní matice;Mathematica;pozitivně definitní a semidefinitní matice
Klíčová slova v dalším jazyce: decomposition of polynomials;matrix;diagonal matrices;inverse matrix;Mathematica;positive definite and semidefinite matrices
Abstrakt: V diplomové práci zabývám rozkladem polynomu v součet čtverců. Pro výpočty využívám převod matic na diagonální tvar, transponované matice a matice inverzní. Také se zaměřuji na pozitivně definitní a semidefinitní matice.
Abstrakt v dalším jazyce: In this thesis deals with the decomposition of a polynomial in the sum of squares. I use for the calculation of transfer matrices on the diagonal shape matrix and transposed matrix inverse. It also focuses on positive definite and semidefinite matrices.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Steflova_Rozklad_PSD_polynomu_v_soucty_ctvercu.pdfPlný text práce1,64 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Steflova - ved..pdfPosudek vedoucího práce78,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Steflova - opon..pdfPosudek oponenta práce116,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Steflova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce36,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5569

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.