Title: Rozvíjení kombinatorického myšlení při výuce matematiky na ZŠ
Other Titles: Developing of combinatorial thinking in teaching of mathematics at primary school
Authors: Pancová, Jana
Advisor: Potůček, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5571
Keywords: kombinatorika;kombinace;variace;permutace;procházky po síti;základní škola;interaktivní tabule;Smart Notebook
Keywords in different language: combinatorics;combination;permutations;walks across the network;primary school;interactive board;Smart Notebook
Abstract: Práce se zabývá různými přístupy k výuce kombinatoriky na základních a středních školách, zvláště je pak zaměřena na možnosti, jakými lze žáky seznamovat se základy kombinatoriky již na základní škole. Jednou z nich je využití procházek po čtvercové síti - toto téma tvoří podstatnou část práce. Teorie je doplněna ukázkovými příklady, práce obsahuje také složitější kombinatorické úvahy určené převážně žákům středních škol. Vybraná teorie a příklady vhodné pro žáky základních škol jsou zpracovány také v programu Smart Notebook pro interaktivní tabule, tyto soubory se nachází na přiloženém CD, popis jednotlivých snímků s komentáři pro učitele tvoří přílohu práce.
Abstract in different language: The thesis is considering different approaches to teaching combinatorics at primary and secondary school, focusing especially on students of primary school. Mostly for them there is the part about using combinatorics for number of walks across the network. The thesis consists of theory, basic examples and some more difficult tasks dedicated mostly to students of secondary school. There are also some interactive files with basic rules a tasks from this work made in Smart Notebook program for interactive boards. They are placed at the CD that goes with this work. Description of these files with comments for teachers are at the end of this work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Pancova.pdfPlný text práce3,75 MBAdobe PDFView/Open
Pancova - ved..pdfPosudek vedoucího práce82 kBAdobe PDFView/Open
Pancova - opon..pdfPosudek oponenta práce74,03 kBAdobe PDFView/Open
Pancova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce35,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5571

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.