Název: Rozvíjení kombinatorického myšlení při výuce matematiky na ZŠ
Další názvy: Developing of combinatorial thinking in teaching of mathematics at primary school
Autoři: Pancová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Potůček, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5571
Klíčová slova: kombinatorika;kombinace;variace;permutace;procházky po síti;základní škola;interaktivní tabule;Smart Notebook
Klíčová slova v dalším jazyce: combinatorics;combination;permutations;walks across the network;primary school;interactive board;Smart Notebook
Abstrakt: Práce se zabývá různými přístupy k výuce kombinatoriky na základních a středních školách, zvláště je pak zaměřena na možnosti, jakými lze žáky seznamovat se základy kombinatoriky již na základní škole. Jednou z nich je využití procházek po čtvercové síti - toto téma tvoří podstatnou část práce. Teorie je doplněna ukázkovými příklady, práce obsahuje také složitější kombinatorické úvahy určené převážně žákům středních škol. Vybraná teorie a příklady vhodné pro žáky základních škol jsou zpracovány také v programu Smart Notebook pro interaktivní tabule, tyto soubory se nachází na přiloženém CD, popis jednotlivých snímků s komentáři pro učitele tvoří přílohu práce.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is considering different approaches to teaching combinatorics at primary and secondary school, focusing especially on students of primary school. Mostly for them there is the part about using combinatorics for number of walks across the network. The thesis consists of theory, basic examples and some more difficult tasks dedicated mostly to students of secondary school. There are also some interactive files with basic rules a tasks from this work made in Smart Notebook program for interactive boards. They are placed at the CD that goes with this work. Description of these files with comments for teachers are at the end of this work.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Pancova.pdfPlný text práce3,75 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pancova - ved..pdfPosudek vedoucího práce82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pancova - opon..pdfPosudek oponenta práce74,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pancova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce35,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5571

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.