Název: Prostorové origami jako didaktické prostředí v matematickém vzdělávání
Další názvy: Spatial of origami as a teaching environment in mathematics education
Autoři: Koutecká, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Pěchoučková, Šárka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5576
Klíčová slova: origami;modulární origami;Sonobova kostka
Klíčová slova v dalším jazyce: origami;modular origami;Sonobe´s cube
Abstrakt: Cílem mé diplomové práce bylo zjistit vhodnost zařazení prostorového origami do vyučování matematiky na prvním stupni základní školy. Tento typ origami je pro žáky poměrně náročný a na první stupeň není příliš vhodný. Pracovat s modulárním typem origami lze s malou skupinou žáků, které se učitel může dostatečně individuálně věnovat. Pokud žáci zhotoví krychli, dá se dobře využít na procvičování učiva geometrie. Mohou určovat vzájemnou polohu přímek, osvojovat si pojmy jako jsou: stěny, hrany, úhlopříčky nebo vrcholy. Žáci by se také měli s origami seznámit již v minulosti. Vzhledem k výsledkům výzkumu nedoporučuji zavádět tento typ jako první do vyučování matematiky.
Abstrakt v dalším jazyce: The target of the diploma thesis was to discover the suitability of implementation of spatial origami into mathematics in primary schools. This type of origami is quite difficult for pupils and not very appropriate at primary schools. It is possible to work with modular type of origami in a small group of pupils, where the teacher can be helpful with individuals. If students make a cube, it could be perfectly used for practising drafting. They can define a mutual position of lines and become familiar with terms like: walls, edges, diagonals or peaks. It is better if pupils have already tried origami in the past. On account of results of the research I do not recommend implementation of this type of origami as a first one into mathematics.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Lucie Koutecka.pdfPlný text práce38,91 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Koutecka - ved..pdfPosudek vedoucího práce149,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
XI.Hodnoceni diplomove prace Lucie Koutecke.pdfPosudek oponenta práce44,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Koutecka - prot..pdfPrůběh obhajoby práce56,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5576

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.