Název: Počítačová podpora výuky předmětu Kmity, vlny, akustika
Další názvy: Computer support for teaching the subject Kmity, vlny, akustika
Autoři: Remiš, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Petřík, Josef
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5577
Klíčová slova: e-learning;obvod střídavého proudu s indukčností;obvod střídavého proudu s kapacitou;obvod střídavého proudu s odporem;on-line laboratoř;reálná laboratoř;složený obvod střídavého proudu;virtuální laboratoř;vzdálená laboratoř
Klíčová slova v dalším jazyce: e-learning;AC circuit with inductance;AC circuit with capacity;AC circuit with resistance;online laboratory;real laboratory;composed AC circuit;virtual laboratory;remote controlled laboratory
Abstrakt: Cílem diplomové práce ?Počítačová podpora výuky předmětu Kmity, vlny, akustika? je vypracování sady úloh, které jsou provozovány pomocí dálkově řízené laboratoře. Tato laboratoř je určena pro měření harmonických elektrických kmitů. Úlohy jsou nazvány podle prvků zapojených v obvodu střídavého proudu ?Obvod střídavého proudu s odporem?, ?Obvod střídavého proudu s indukčností?, ?Obvod střídavého proudu s kapacitou?, ?Složený obvod střídavého proudu?.
Abstrakt v dalším jazyce: The goal of the diploma thesis named ?Computer support for teaching the subject Kmity, vlny, akustika? is to develop a set of tasks operated by the remote controlled laboratory. This laboratory is intended to measure the harmonic electric waves. The tasks are named after elements involved in the AC circuit ?AC circuit with resistance?, ?AC circuit with inductance?, ?AC circuit with capacity?, ?Composed AC circuit?.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Pocitacova podpora vyuky predmetu Kmity, vlny, akustika.pdfPlný text práce3,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Remis -ved..pdfPosudek vedoucího práce98,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Remis - opon..pdfPosudek oponenta práce192,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Remis - prot..pdfPrůběh obhajoby práce47,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5577

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.