Title: Ochrana životního prostředí v rámci vzdělávací oblasti Člověk a svět práce
Other Titles: Protecting the environment in the educational field Man and the World of Work
Authors: Malcátová, Ivana
Advisor: Honzíková, Jarmila
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5580
Keywords: životní prostředí;výukový projekt
Keywords in different language: environment;educational project
Abstract: Diplomantka se ve své práci zaměří na ochranu životního prostředí jako jeden ze vzdělávacích cílů. Využije výukový projekt jako jednu z možností realizace tohoto cíle a vypracuje ukázku výukového projektu.
Abstract in different language: This work focuses on the environmental protection as one of the educational objectives. The writer will use an educational project as one possibility of the realization of this goal and will develop an educational demonstration project.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ivana Malcatova DP.pdfPlný text práce3,88 MBAdobe PDFView/Open
MalcatovaIMG-1.pdfPosudek vedoucího práce898,83 kBAdobe PDFView/Open
Malcatova - opon..pdfPosudek oponenta práce127,81 kBAdobe PDFView/Open
Malcatova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce35,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5580

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.