Title: Sociální práce v nízkoprahovém denním centru Domova sv. Františka v Plzni
Other Titles: The Social work in the Day centre of Home of St. Francis in the Pilsen
Authors: Maříková, Ivana
Advisor: Gërbani, Džemal
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5583
Keywords: sociální práce;nízkoprahové denní centrum;bezdomovci
Keywords in different language: social work;day centre;homeless people
Abstract: Bakalářská práce se věnuje problematice bezdomovství, sociální práci s bezdomovci a konkrétní práci s touto cílovou skupinou v Domově sv. Františka v Plzni. Výzkumná část si klade za cíl zjistit, zda jsou služby, které poskytuje Nízkoprahové denní centrum v Domově sv. Františka, z pohledu klientů a pracovníků rozsahem a kvalitou dostatečné, nebo by bylo vhodné jejich šíři a způsob poskytování změnit.
Abstract in different language: This work is concentrated for social work in Day centre for homeless people. It´s impossible to write about this big problem and to say everything in one written work. I wanted to describe homeless people and main problems jointed with them. Then I wrote about social work and the most recognized access in work with this people. Social work for homeless people is described in this work too. Next part is about Home of St. Francis in the Pilsen. I described social work in this institution. In the last part - research, I tried to get information about Day centre in Home of St. Francis and about services, which it gives. I reached to conclusion that system of social services in the Czech Republic isn´t perfect, but it is sufficient for urgent need of homeless people. I mean that social services will be adapted in future, when the social workers will have got more experiences with this nearly new problem in Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce662,01 kBAdobe PDFView/Open
Marikova PV.pdfPosudek vedoucího práce29,43 kBAdobe PDFView/Open
Marikova OP.pdfPosudek oponenta práce12,79 kBAdobe PDFView/Open
Marikova O.gifPrůběh obhajoby práce55 kBGIFThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5583

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.