Název: Sociální práce v nízkoprahovém denním centru Domova sv. Františka v Plzni
Další názvy: The Social work in the Day centre of Home of St. Francis in the Pilsen
Autoři: Maříková, Ivana
Vedoucí práce/školitel: Gërbani, Džemal
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5583
Klíčová slova: sociální práce;nízkoprahové denní centrum;bezdomovci
Klíčová slova v dalším jazyce: social work;day centre;homeless people
Abstrakt: Bakalářská práce se věnuje problematice bezdomovství, sociální práci s bezdomovci a konkrétní práci s touto cílovou skupinou v Domově sv. Františka v Plzni. Výzkumná část si klade za cíl zjistit, zda jsou služby, které poskytuje Nízkoprahové denní centrum v Domově sv. Františka, z pohledu klientů a pracovníků rozsahem a kvalitou dostatečné, nebo by bylo vhodné jejich šíři a způsob poskytování změnit.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is concentrated for social work in Day centre for homeless people. It´s impossible to write about this big problem and to say everything in one written work. I wanted to describe homeless people and main problems jointed with them. Then I wrote about social work and the most recognized access in work with this people. Social work for homeless people is described in this work too. Next part is about Home of St. Francis in the Pilsen. I described social work in this institution. In the last part - research, I tried to get information about Day centre in Home of St. Francis and about services, which it gives. I reached to conclusion that system of social services in the Czech Republic isn´t perfect, but it is sufficient for urgent need of homeless people. I mean that social services will be adapted in future, when the social workers will have got more experiences with this nearly new problem in Czech Republic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce662,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Marikova PV.pdfPosudek vedoucího práce29,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Marikova OP.pdfPosudek oponenta práce12,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Marikova O.gifPrůběh obhajoby práce55 kBGIFNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5583

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.