Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMěchurová, Miroslavacs
dc.contributor.authorRypová, Luciecs
dc.date.accepted2012-05-30cs
dc.date.accessioned2013-06-19T06:46:03Z
dc.date.available2010-06-18cs
dc.date.available2013-06-19T06:46:03Z
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2012-03-29cs
dc.identifier42204cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5585
dc.description.abstractV práci jsem se zabývala podrobným popisem nemoci "epilepsie" a s tím spojenou problématikou v předškolním věku.Dále jsem se zaměřila na tyto děti a jejich integraci do MŠ. Z toho vyvstala otázka znalostí pedagogů. Pro dokreslení vážnosti tématu jsem popsala příběhy dvou dívek.cs
dc.format30 strancs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectepilepsiecs
dc.subjectmateřská školacs
dc.subjectspeciální pedagogikacs
dc.subjectodborná vyšetřenícs
dc.subjectCTcs
dc.subjectMRcs
dc.subjectPETcs
dc.subjectSPECTcs
dc.subjectvliv na psychiku dítětecs
dc.subjectdotazníkcs
dc.subjectrozhovorycs
dc.titleDítě s diagnózou epilepsie v mateřské školecs
dc.title.alternativePreschool aged child diagnosed with epilepsyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra pedagogikycs
dc.thesis.degree-programPředškolní a mimoškolní pedagogikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedIn my Bachelor's dissertation I focused on description of epilepsy and connected problems in preschool aged children. I also concentrated on these disabled children and their integration in nursery schools. Considering this situation the question about teachers? knowledge arised. To sketch the seriousness out I described stories of two girls.en
dc.subject.translatedepilepsyen
dc.subject.translatedkindergartenen
dc.subject.translatedspecial pedagogyen
dc.subject.translatedspecialized examinationsen
dc.subject.translatedCTen
dc.subject.translatedMRen
dc.subject.translatedPETen
dc.subject.translatedSPECTen
dc.subject.translatedinfluence on child´s psycheen
dc.subject.translatedquestionnaireen
dc.subject.translatedinterviewsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace, Lucie Rypova, Dite s diagnozou epilepsie v MS.pdfPlný text práce656,56 kBAdobe PDFView/Open
Rypova PV.pdfPosudek vedoucího práce26,97 kBAdobe PDFView/Open
Rypova OP.pdfPosudek oponenta práce57,26 kBAdobe PDFView/Open
Rypova O.pdfPrůběh obhajoby práce12,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5585

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.