Title: Výchova ke zdraví ve spolupráci rodiny a školy (ve vybraných MŠ v Plzni)
Other Titles: Health education in cooperation of the family and school (in selected kindergartens in Pilsen)
Authors: Vernerová, Iveta
Advisor: Sovová, Pavla
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5587
Keywords: výchova ke zdraví;pohyb;stravování;spolupráce s rodiči;mateřská škola;obezita;nemoc;WHO;otužování;spánek
Keywords in different language: health education;activity;alimentation;cooperation of family;kindergarten;obesity;disease;WHO;hardening;sleep
Abstract: Bakalářská práce na téma ?Výchova ke zdraví ve spolupráci rodiny a školy (ve vybraných MŠ v Plzni) je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Cílem práce je zmapování a zhodnocení aktuálního tělesného zdraví předškolních dětí ve spolupráci s rodinou ve dvou vybraných mateřských školách v Plzni. Teoretická část je zaměřena na některé složky tělesného zdraví dětí, které se podílejí na harmonickém vývoji dítěte předškolního věku. Jedná se o pohybovou aktivitu, stravování, správné držení těla, spánek a odpočinek, nemoci a jejich prevence, otužování, úrazy a jejich prevence a bezpečnost. V praktické části bakalářské práce je použita metoda dotazníkového výzkumu s procentuálním vyhodnocením výsledků.
Abstract in different language: The bachelor's thesis topic ?Health education in cooperation of the family and school? is devided into two parts ? theoretical and practical. My goal was to map and evaluate actual physical health of children in pre-school age in cooperation with their families. I have chosen two Pilsen preschools to work with. In introduction of the theoretical part I pursue health education as a part of official educational programmes. The second chapter presents organizations, programmes and projects promoting health for all. I have focused on those aspects of physical health involved in the harmonious development of children in preschool age, such as their physical activity, diet, good posture, sleep and rest, as well as disease and injury prevention, hardening and safety. The bachelor's thesis is concluded by questionnaire survey with the percentage evaluation of results in its practical part.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce862,72 kBAdobe PDFView/Open
vernerova VP.pdfPosudek vedoucího práce27,99 kBAdobe PDFView/Open
vernerova OP.pdfPosudek oponenta práce36,95 kBAdobe PDFView/Open
vernerova O.pdfPrůběh obhajoby práce12,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5587

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.