Název: Specifika adaptačního procesu u studentů cizinců v prostředí české střední školy v Karlovarském kraji
Další názvy: The adaptation process specifics of foreign students in czech secondary shools in Carlsbad region
Autoři: Poorová, Sylvie
Vedoucí práce/školitel: Zachová, Markéta
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5593
Klíčová slova: sociokulturní odlišnost;adaptace;integrace;většina;menšina;adolescence;kultura;migrace
Klíčová slova v dalším jazyce: sociocultural difference;adaptation;integration;majority;minority;adolescence;culture;migration
Abstrakt: Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá faktory které ovlivňují adaptační proces, dále pak samotnou adaptaci, adolescenci a přechodu na střední školu. Poslední kapitola se věnuje cizincům ruské a vietnamské národnosti. Praktická část se zabývá kazuistikami ruských a vietnamských studentů a dále je zde uveden rozhovor s paní ředitelkou SZŠ a vošz která zde hovoří o adpataci studentů cizinců.
Abstrakt v dalším jazyce: This document consists of two parts ? theoretical and practical. Theoretical part has these four segments: Firstly, factors influencing adaptation process. Secondly, the adaptation itself. Thirdly, the maturing of students and their transition to high school. And the last part is focused on Russian and Vietnamese foreigners. Practical part is a case history of single Russian or Vietnamese foreign students witch authentic interview with the head teacher Mrs. Mgr. Hana Švejstilová talking about adaptation of foreign students at SZŠ and VOŠZ in Carlsbad.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace sylvie poorova.php.pdfPlný text práce2,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
poorova VP.pdfPosudek vedoucího práce34,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
poorova OP.pdfPosudek oponenta práce30,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
poorova O.pdfPrůběh obhajoby práce9,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5593

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.