Title: Respirační alergie u předškolních dětí
Other Titles: Respiratory allergies in pre-school children
Authors: Rázková, Kristýna
Advisor: Měchurová, Miroslava
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5595
Keywords: respirační alergie předškolní děti léčba alergie astma senná rýma
Keywords in different language: respiratorry allergies pre-school children treatment of respiratory allergy asthma allergic rhinitis
Abstract: Téma předkládané práce zní Respirační alergie u předškolních dětí a bylo vybráno především z toho důvodu, že v dnešní době, pro které je charakteristické značně znečištěné ovzduší a nezdravý životní styl, se musí velká část populace od útlého věku vyrovnávat s různými alergiemi, které do značné míry ovlivňují a znepříjemňují život. Klíčovou otázkou této práce je, jakým způsobem ovlivňuje respirační alergie předškolní děti a jejich okolí. Práce nejdříve pojednává o obecném vysvětlení pojmu alergie, její historie a léčby, načež navazuje kompletní popis problematiky respirační alergie vztažené k dětem. V závěru práce je poté přepsán rozhovor s odbornou lékařkou - alergoložkou, rovněž se zde nachází vyhodnocení zaslaných dotazníků do mateřských škol a v neposlední řadě pořízené fotografie s popisem při léčebném rehabilitačním cvičení dětí postihnutých alergií dýchacích cest.
Abstract in different language: The topic of the submitted thesis is Respiratory Allergies Among Pre-school Children and it was particularly chosen for the fact that at present days, when human beings are exposed to polluted air and follow unhealthy lifestyle, a considerably high amount of population has to cope with a variety of allergies since early childhood, which enormously affect human lives in a negative way. The substantial question of the thesis is how respiratory allergies affect pre-school youth and their surroundings. First the thesis provide basic explanation of the term ?allergy?, its history and treatment with subsequent description of respiratory allergies in relation to children. Added in the final part of the thesis is an interview with a senior physician ? allergologist. Assessed questionnaires previously sent to respondents at nursery schools are also included as well as photographs with descriptions of rehabilitation exercises aimed for children suffering from respiratory allergies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,87 MBAdobe PDFView/Open
Razkova PV.pdfPosudek vedoucího práce19,12 kBAdobe PDFView/Open
Razkova OP.pdfPosudek oponenta práce39,56 kBAdobe PDFView/Open
Razkova O.pdfPrůběh obhajoby práce7,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5595

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.