Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKocurová, Marie
dc.contributor.authorHolá, Denisa
dc.date.accepted2012-05-29
dc.date.accessioned2013-06-19T06:46:13Z
dc.date.available2011-06-18cs
dc.date.available2013-06-19T06:46:13Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-03-29
dc.identifier47862
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5603
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá postoji středoškolských studentů k sebevraždě a je rozdělena na dvě části ? teoretickou a praktickou. V teoretické části práce jsem v první kapitole popsala pojmy, které jsou pro práci klíčové. V dalších kapitolách se pak věnuji charakteristice adolescence, rizikovým faktorům sebevražedného jednání v adolescenci, druhům sebevražedného jednání a prevenci sebevražedného jednání. Praktická část obsahuje výsledky výzkumného šetření, které jsem provedla pomocí dotazníku.cs
dc.format59 s. (88 669 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectadolescencecs
dc.subjectproces socializacecs
dc.subjectsebevražedné jednánícs
dc.subjectsebevraždacs
dc.titlePostoje středoškolských studentů k sebevražděcs
dc.title.alternativeHigh school students' attitudes towards suicideen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra pedagogikycs
dc.thesis.degree-programSociální péčecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis deals with attitude of high school students towards suicide. It consists of two parts ? theoretical and practical. In the first chapter of theoretical part, I described words essential to this work. In following chapters I undertake adolescence characteristic, risk factors of suicidal behavior in adolescents, the different kinds of suicidal behavior and its prevention. The practical part of my work consists of research conducted through questionnaire.en
dc.subject.translatedadolescenceen
dc.subject.translatedprocess of socializationen
dc.subject.translatedsuicidal behavioren
dc.subject.translatedsuicideen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hola D. - Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,64 MBAdobe PDFView/Open
Hola PV.pdfPosudek vedoucího práce23,81 kBAdobe PDFView/Open
Hola OP.pdfPosudek oponenta práce40,85 kBAdobe PDFView/Open
Hola O.pdfPrůběh obhajoby práce9,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5603

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.