Název: Důchodová reforma z pohledu studentů Pedagogické fakulty ZČU v Plzni
Další názvy: Pension reform from the perspective of students of the Pedagogical faculty of the University of West Bohemia in Pilsen
Autoři: Červenková, Adéla
Vedoucí práce/školitel: Bednář, Radomír
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5610
Klíčová slova: důchodová reforma;důchodový systém ČR;sociální zabezpečení
Klíčová slova v dalším jazyce: pension reform;pension system in Czech republic;social ensure
Abstrakt: Bakalářská práce se dělí na část teoretickou a praktickou. Na začátku teoretické části najdeme kapitolu věnovanou stáří. Dále tato část obsahuje popis současného důchodového systému a jeho historický vývoj. Velká část práce pojednává o důchodové reformě. Především jsou zde popsány důvody neudržitelnosti současného systému a doporučení Poradního expertního sboru. V závěru je charakteristika schválené důchodové reformy a informace o průběhu realizace reformy. Cílem praktické části je zjistit informovanost, názory a postoje studentů Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni k důchodové reformě. Metodou výzkumu je dotazníkové šetření.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is divided into a theorical part and a practical part. We can find a chapter devoted to old age.At the beginnig of a theoretical part. This section also contains a description of the current pension system and its historical development. A large partof thesis deals with the pension reform. First of all there are reasons described unsustainability of current system and recommendations of Poradní expertní sbor. In conclusion the characteristics of the approved pension reform, and information abou the progress. The target of a practical part is to find information, opinions and attitudes to pension reform from students of the Pedagogical Faculty of the University of West Bohemia in Pilsen. The research method is a questionnaire.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Cervenkova.pdfPlný text práce2,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cervenkova PV.pdfPosudek vedoucího práce25,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cervenkova OP.pdfPosudek oponenta práce15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cervenkova O.pdfPrůběh obhajoby práce8,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5610

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.