Název: Důvody využívání Poradny města Příbram ženami
Další názvy: Reasons for using Advisory centre in Příbram by women
Autoři: Gürtlerová, Pavlína
Vedoucí práce/školitel: Štainigl, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5618
Klíčová slova: občanské poradenství;poradenský proces;poradce;poradenství;sociální poradenství;poradenský přístup;Poradna města Příbram;etické zásady;syndrom vyhoření;supervize
Klíčová slova v dalším jazyce: civil consultancy;counseling process;consultant;consultancy;social consultancy;counseling approach;Advisory center of Příbram;ethical principles;burnout;supervision
Abstrakt: Má práce se zabývá ve své teoretické části zejména poradenstvím jako celek. Podrobně jsem se zaměřila na: historii poradenství, sociální a občanské poradenství, klienta, poradce a poradenský proces. V praktické části jsem si jako výzkumnou metodu vybrala dotazník, kteří patří do kvantitavního výzkumu. Z mého výzkumu mimo jiné vyplynulo, že poradnu navštěvují zejména vdané ženy v produktivním věku, které mají děti. Častým důvodem pro návštěvu bývá problematika bydlení.
Abstrakt v dalším jazyce: My dissertation is in the theoretical part especially on consultancy. I focused in detail on the history of counseling, social and civil consultancy, client, advisor and counseling process. In the practical part I chose as a research method the questionnaire, which belongs to quantitative research. Among other things my research showed, that especially married women in productive age, who have children attended counseling. Frequent reason for the visit is housing issue.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace.pdfPlný text práce1,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Gurtlerova PV.pdfPosudek vedoucího práce25,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Gurtlerova OP.pdfPosudek oponenta práce30,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Gurtlerova O.pdfPrůběh obhajoby práce11,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5618

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.