Název: Analýza časopisu Freundschaft
Další názvy: Analysis of the magazine Freundschaft
Autoři: Dominiková, Eva
Vedoucí práce/školitel: Wagnerová, Jarmila
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5629
Klíčová slova: časopis Freundschaft;osvojování jazyka;učení cizích jazyků;produktivní dovednosti;receptivní dovednosti;didaktická pomůcka;text;čtenář;student
Klíčová slova v dalším jazyce: Freundschaft magazine;language acquisition;education of foreign language;productive skills;receptive skills;didactic tool;text;reader;students
Abstrakt: Tato bakalářská práce se věnuje analýze časopisu Freundschaft, určenému pro vzdělávání v německém jazyce, jako jednomu z didaktických prostředků. V dnešní době je zájem o německý jazyk na ústupu, což je škoda, vzhledem k přílivu německých firem na český trh práce. Díky tomu vzrůstá poptávka po pracovních místech, kde je ovládání německého jazyka nutností. Tento časopis se snaží oslovit několik cílových skupin a tím podpořit zájemce o němčinu z řad žáků základních, středních a vysokých škol a také ty, kteří se o německý jazyk zajímají z osobních či pracovních důvodů.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor paper is devoted to analysis of the Freundschaft magazine. This magazine is intended for educational purposes of German language as one of the didactic tools in teaching. Nowadays, it is unfortunate that the public interest in German language is decreasing since many German firms are available on the Czech labour market. Due to this also the demands for employees who master this language are increasing. This magazine intends to approach several target groups which should help to enhance the interest for German language not only among students at primary, secondary schools and universities but also among people who are interested in German language from their personal or professional reasons.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KNJ) / Bachelor´s works (DGL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Analyza casopisu Freundschaft, Eva Dominikova.pdfPlný text práce1,33 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
dominikova_vp.pdfPosudek vedoucího práce230,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
dominikova_op.pdfPosudek oponenta práce283,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
dominikova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce144,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5629

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.