Title: Zjednodušení učení (Lernen leichter machen)
Other Titles: To make learning easier
Authors: Šťastná, Eva
Advisor: Salcman, Václav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5635
Keywords: vzdělávání;zásady;motivace;efektivita;kreativní metody;online hry
Keywords in different language: education;principles;motivation;efficiency;creative methods;online games
Abstract: Tato VŠKP (Lernen leichter machen) se zabývá zjednodušením učení cizích jazyků. Řeší otázky, jak se nechá učení cizích jazyků zjednodušit tak, aby přitom zůstalo efektivní. Práce se sestává ze dvou částí: teoretické a praktické. V teoretické části popisuje vzdělávání - co to vlastně je, dále pak historii vzdělávání, zásady správného učení a kreativní metody ve výuce cizích jazyků. Praktická část se zabývá využitím online her pro výuku cizích jazyků.
Abstract in different language: This bachelor thesis (To make learning easier), deals with a matter of teaching of foreign languages and how to make it easier. The thesis includes two parts: theoretical and practical. In the theoretical part describes education - how is it, then there are an overview of historical evolution of education, principles of correct methods of education and creative mothods of teaching foreign languages. In the practical part is written an useage of online games for teaching of foreign languages.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Eva Stastna.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
stastna_vp.pdfPosudek vedoucího práce325,04 kBAdobe PDFView/Open
stastna_op.pdfPosudek oponenta práce239,82 kBAdobe PDFView/Open
stastna_obh.pdfPrůběh obhajoby práce97,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5635

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.