Název: Zjednodušení učení (Lernen leichter machen)
Další názvy: To make learning easier
Autoři: Šťastná, Eva
Vedoucí práce/školitel: Salcman, Václav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5635
Klíčová slova: vzdělávání;zásady;motivace;efektivita;kreativní metody;online hry
Klíčová slova v dalším jazyce: education;principles;motivation;efficiency;creative methods;online games
Abstrakt: Tato VŠKP (Lernen leichter machen) se zabývá zjednodušením učení cizích jazyků. Řeší otázky, jak se nechá učení cizích jazyků zjednodušit tak, aby přitom zůstalo efektivní. Práce se sestává ze dvou částí: teoretické a praktické. V teoretické části popisuje vzdělávání - co to vlastně je, dále pak historii vzdělávání, zásady správného učení a kreativní metody ve výuce cizích jazyků. Praktická část se zabývá využitím online her pro výuku cizích jazyků.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis (To make learning easier), deals with a matter of teaching of foreign languages and how to make it easier. The thesis includes two parts: theoretical and practical. In the theoretical part describes education - how is it, then there are an overview of historical evolution of education, principles of correct methods of education and creative mothods of teaching foreign languages. In the practical part is written an useage of online games for teaching of foreign languages.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KNJ) / Bachelor´s works (DGL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Eva Stastna.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
stastna_vp.pdfPosudek vedoucího práce325,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
stastna_op.pdfPosudek oponenta práce239,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
stastna_obh.pdfPrůběh obhajoby práce97,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5635

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.