Název: Metafora v díle Trauerhaus Franze Werfela
Další názvy: Metaphor in literary work Trauerhaus, Franz Werfel
Autoři: Klíma, Jan
Vedoucí práce/školitel: Kováříková, Alena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5636
Klíčová slova: metafora;Franz Werfel;novela;rozbor litrárního díla;kontext doby;náboženství;judaismus;křesťanství
Klíčová slova v dalším jazyce: metaphor;Franz Werfel;novella;analysis of literary work;context of period;religion;judaism;christianity
Abstrakt: Rozbor literárního díla Das Trauerhaus od Franze Werfla. Pojetí metafory v tomto díle a její studium v kontextu tehdejší doby a ve vztahu k životu Franze Werfla.
Abstrakt v dalším jazyce: Analysis of the literary work Das Trauerhaus, Franz Werfel. Interpretation of metaphor in this literary work ant it´s conception in relation to the period and life of Franz Werfel.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Metafora v dile Trauerhaus Franze Werfla-Jan Klima.pdfPlný text práce716,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
klima_vp.pdfPosudek vedoucího práce569,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
klima_op.pdfPosudek oponenta práce384,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
klima_obh.pdfPrůběh obhajoby práce97,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5636

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.