Název: Látky a motivy v lidových pohádkách nejvýznamějších německých a českých vydavatelů
Další názvy: Substances and motifs in folk tales, the most important German and Czech Publishers
Autoři: Vyternová, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Kováříková, Alena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5637
Klíčová slova: Jacob Grimm;Wilhelm Grimm;Božena Němcová;pohádka
Klíčová slova v dalším jazyce: Jacob Grimm;Wilhelm Grimm;Božena Němcová;fairytale
Abstrakt: Bakalařská práce seznamuje čtenáře s odbornými literárními termíny látky a motivy. Zároveň se zabývá vybranými motivy pohádek Boženy Němcové a bratrů Grimů. Práce je založena na jejich sbírkách lidových pohádek. V praktické části jsou srovnávány vybrané pohádky těchto autorů, které mají podobnou látku, a rozlišné motivy jsou srovnávány.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis readers with specialized substance literary terms and themes. It also deals with selected themes of fairy tales Bozena Nemcova and the brothers Grimm. The work is based on their collections of folk tales. In the practical part of the selected stories are compared to these authors, which are similar in substance and varying motifs are compared.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vyternova_Marketa_BP.pdfPlný text práce1,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vyternova_vp.pdfPosudek vedoucího práce1,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vyternova_op.pdfPosudek oponenta práce1,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vyternova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce116,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5637

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.