Název: Česká slova německého původu a jejich užití na území Plzně a Železné Rudy
Další názvy: Czech words of german origin and their use in Pilsen and Zelezna Ruda
Autoři: Římanová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Voltrová, Michaela
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5638
Klíčová slova: němčina;cizí slova;frekvence;Plzeň;Železná Ruda
Klíčová slova v dalším jazyce: german language;foreign words;frequency;Plzeň;Železná Ruda
Abstrakt: Práce se zabývá přejímkami z němčiny na území měst Plzeň a Železná Ruda. Praktická část je založena na dotaznících, které byly realizovány v knihovnách obou měst. Dotazovaní měli u dvanácti podle frekvence do šesti skupin rozdělených slov určit z jakého jazyka dané slovo pochází, jak často se s ním setkávají a používají a jestli ho považují za zastaralé.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor thesis deals with words of German origin from the area of Železná Ruda and Pilsen. The research was carried out in the city libraries in form of questionnaire. It was chosen twelve words divided into six groups in order of frequency. The respondents were supposed to state the language origin of every word, how often do they meet and use them and whether they consider them obsolete.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace.pdfPlný text práce416,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
rimanova_vp.pdfPosudek vedoucího práce271,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
rimanova_op.pdfPosudek oponenta práce266,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
rimanova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce132,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5638

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.