Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorŠíp, Martincs
dc.contributor.authorTůmová, Lenkacs
dc.date.accepted2012-08-27cs
dc.date.accessioned2013-06-19T06:46:28Z
dc.date.available2010-12-14cs
dc.date.available2013-06-19T06:46:28Z
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2012-06-27cs
dc.identifier44206cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5641
dc.description.abstractTato bakalářská práce zkoumá vývoj německého pravopisu, především ortografickou reformu z roku 2006 v porovnání s předchozí reformou z roku 1998. Tyto dvě reformy jsou podrobně popsány v kapitolách 3 a 4, kde jsou uvedeny hlavní změny s názornými příklady. Teoretická část obsahuje vysvětlení pojmů jako je ortografie, unilaterální a bilaterální rovina, foném, grafém nebo grafemika. Důležitou částí je také zachycení historie německého pravopisu, od raného středověku, přes ortografické konference až po reformy 20. století. Součástí práce je pedagogický výzkum na gymnáziu, kde je formou testu zjištěna znalost žáků o ortografické reformě z roku 2006. V závěru práce je vyhodnocení praktické části pomocí hypotéz.cs
dc.format50 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isodecs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectpravopiscs
dc.subjectortografická reformacs
dc.subjectortografiecs
dc.subjectfonémcs
dc.subjectgrafémcs
dc.subjectgrafemikacs
dc.subjectortografické konferencecs
dc.subjectněmčinacs
dc.titleNěmecká ortografická reforma z roku 2006cs
dc.title.alternativeGerman orthographical reform of 2006en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra německého jazykacs
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis bachelor work researches development of german orthography, especially the orthographic reform from 2006 in comparation with precedent reform from 1998. Those two reforms are described in detail in chapters three and four, where the basic changes with illustrative examples are provided. Theoretical part contains explanation of concepts like ortography, unilateral and bilateral level, phenomenon, grapheme or graphematics. To describe development of german spelling from early Middle Ages over orthographic conferences up to reforms of the 20th century is also an important part of this work. A part of the paper is a pedagogical research in a grammar school, where the knowledges of students on the orthographic reform from 2006 are investigated. In conclusion of the thesis the practical part of the bachelor work is evaluated using hypotheses.en
dc.subject.translatedorthographyen
dc.subject.translatedorthographic reformen
dc.subject.translatedortographyen
dc.subject.translatedphenomenonen
dc.subject.translatedgraphemeen
dc.subject.translatedgraphematicsen
dc.subject.translatedorthographic conferencesen
dc.subject.translatedgerman languageen
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Tumova.pdfPlný text práce2,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
tumova_vp.pdfPosudek vedoucího práce444,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
tumova_op.pdfPosudek oponenta práce380,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
tumova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce102,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5641

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.