Název: Germanismy v oblasti Horšovskotýnska a vztah obyvatel k nim
Další názvy: Germanisms in the Horšovský Týn area and the inhabitants' relationship to them
Autoři: Tomanová, Leona
Vedoucí práce/školitel: Voltrová, Michaela
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5647
Klíčová slova: historie;sudetští Němci;válka;germanismy;výzkum
Klíčová slova v dalším jazyce: history;sudeten Germans;war;germanisms;research
Abstrakt: Práce se zabývá germanismy v oblasti Horšovskotýnska a vztahem obyvatel k nim. V první kapitole je popsána historie zkoumané oblasti, tedy Horšovkého Týna a Českého lesa. Druhá kapitola nese název Sudety a popisuje krom historického vývoje této oblasti také vysídlení sudetských Němců po skončení války. Třetí kapitola je věnována germanismům a jejich vlivu na Český jazyk. Poslední kapitola bakalářské práce je praktická a zabývá se výzkumem germanismů na Horšovskotýnsku.Pru tuto část práce byla použita metoda dotazníku.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis describes the germanism of Horsovsky Tyn's population and the relationships of them. The first chapter describes the history of the studied area, so it's Horšovký Tyn and the Bohemian Forest. The second chapter is called Sudetenland and also describes the historical development of its area and also the displacement of the Sudeten Germans after the war. The third chapter is devoted to germanisms and their impact on the Czech language. The last chapter of this thesis is practical and deals with research of Horšovký Týn's germanisms. Questionnaire method was used as a part of this thesis
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace L.T..pdfPlný text práce3,84 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
tomanova_vp.pdfPosudek vedoucího práce347,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
tomanova_op.pdfPosudek oponenta práce214,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
tomanova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce118,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5647

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.