Název: Akceptování rozdílů - Vztah Bavorů k Čechám
Další názvy: Acceptance of Differences - Bavarian relation to Bohemia
Autoři: Hůlová, Karolína
Vedoucí práce/školitel: Kováříková, Alena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5648
Klíčová slova: Bavorsko;CeBB;Česká republika;euroregion;vztah
Klíčová slova v dalším jazyce: Bavaria;Czech republic;CeBB;euroregion;relation
Abstrakt: Tato bakalářské práce se zabývá vztahem Bavorů k České Republice. Cílem práce je zjistit, zda se lidé žijící v Bavorsku zajímají o dění v České republice, jak často ji navštěvují a jaký je nejčastější důvod jejich návštěvy. Teoretická část sleduje vývoj vztahů mezi oběma státy, které spojuje dlouhá hranice. Cílem praktické části je prostřednictvím dotazníků zjistit, jaký vztah mají Bavoři k obyvatelům České republiky.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the topic Acceptance of Differences - Bavarian relation to Bohemia. The goal of this bachelor thesis is find out, if people living in Bavaria are interested in the Czech republik. The theoretical part follows the development of relations between both states, which are connected by the long border.The aim of the practical part ist by means of the questionnaire to discover whether the Bavarian have a good relation to the Czech.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Karolina Hulova - Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
hulova_vp.pdfPosudek vedoucího práce409,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
hulova_op.pdfPosudek oponenta práce367,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
hulova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce545,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5648

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.