Název: Vybraná epická díla středověku v současných literárních adaptacích
Další názvy: Selected medieval epic works in contemporary literary adaptations
Autoři: Červená, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Kováříková, Alena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5651
Klíčová slova: středověk;epos;adaptace;Gottfred von Straßburg;Günter de Bruyn;Joachim Nowotny;rozbor.
Klíčová slova v dalším jazyce: the Middle Ages;the epic;adaptation;Gottfred von Straßburg;Günter de Bruyn;Joachim Nowotny;analysis
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá dvěma literárními adaptacemi středověkých eposů. Cílem této práce je zjistit, jaký význam má převyprávění těchto eposů pro děti a mládež v současnosti. Výchozími texty je román Tristan a Isolda od autora Günter de Bruyn a pověst o Gudrun od Joachim Nowotny. Předmětem práce je popis doby, ve které obě díla vznikla a samozřejmě také rozbory obou adaptací. Význam literárních adaptací je jasně ukázán na ději obou příběhů, především na vlastnostech hlavních hrdinů.
Abstrakt v dalším jazyce: This graduation theses deals with the two literary adaptations of the medieval epics. The aim of this work is the importance of the adaptations for children and young people in the present to determine. The default texts are the novel, Tristan and Isolde by author Günter de Bruyn and the story of the Gudrun from Joachim Nowotny. The subject of the work is the description of the period in which were both of the literary works created and of course also analyzes the two adaptations. The importance of literary adaptation is clearly shown in the plot of both stories especially on the characters of the main protagonist .
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarka.pdfPlný text práce800,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
cervena_vp.pdfPosudek vedoucího práce353,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
cervena_op.pdfPosudek oponenta práce425,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
cervena_obhN.pdfPrůběh obhajoby práce216,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5651

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.