Title: Naučná stezka v Přírodním parku Přebuz
Other Titles: Educational path in Natural Park Prebuz
Authors: Batrla, Lukáš
Advisor: Vágnerová, Petra
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5658
Keywords: naučná stezka;přírodní park;Přebuz;Rolava;vřesoviště;rašeliniště;těžba cínové rudy;didaktický materiál
Keywords in different language: nature trail;natural park;Přebuz;Rolava;heath;peat bog;tin ore mining;didactic material
Abstract: Bakalářská práce představuje návrh naučné stezky v přírodním parku Přebuz. Trasa dlouhá cca 3 kilometry vychází z obce Přebuz a směřuje přibližně severním směrem přes přírodní památku Přebuzské vřesoviště, kolem říčky Rolavy a stejnojmenné zaniklé vsi, na vyhlídku Nad Přebuzí. Na základě provedení charakteristiky území a zjištění informací a souvislostí v dané lokalitě bylo na zmíněné trase navrženo pět informačních zastávek. Návrh stezky obsahuje umístění informačních panelů, jejich obsah i grafický návrh. Dále byly zpracovány didaktické materiály pro podporu využití stezky školami. Jedná se o metodický list pro učitele a pracovní list i diplom pro studenty.
Abstract in different language: Bachelor thesis proposes a nature trail with educative focus in natural park Přebuz. Three kilometers long route starts from the village of Přebuz and goes approximately northwards past Přebuzské moor natural monument, around the river Rolava and an extinct village of the same name, to the vantage point Nad Přebuzí. Based on finding characteristics of the area, information and context of the site, five informational route stops are proposed. The proposal includes locations of the bulletin boards, their content and graphic design. There are also educational materials for schools prepared, namely a methodological sheet for teachers as well as worksheets and certificates for students.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp_lukas_batrla.pdfPlný text práce3,01 MBAdobe PDFView/Open
Batrla v.pdfPosudek vedoucího práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
Batrla op.pdfPosudek oponenta práce1,75 MBAdobe PDFView/Open
Batrla pr.pdfPrůběh obhajoby práce558,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5658

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.