Název: Naučná stezka v Přírodním parku Přebuz
Další názvy: Educational path in Natural Park Prebuz
Autoři: Batrla, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Vágnerová, Petra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5658
Klíčová slova: naučná stezka;přírodní park;Přebuz;Rolava;vřesoviště;rašeliniště;těžba cínové rudy;didaktický materiál
Klíčová slova v dalším jazyce: nature trail;natural park;Přebuz;Rolava;heath;peat bog;tin ore mining;didactic material
Abstrakt: Bakalářská práce představuje návrh naučné stezky v přírodním parku Přebuz. Trasa dlouhá cca 3 kilometry vychází z obce Přebuz a směřuje přibližně severním směrem přes přírodní památku Přebuzské vřesoviště, kolem říčky Rolavy a stejnojmenné zaniklé vsi, na vyhlídku Nad Přebuzí. Na základě provedení charakteristiky území a zjištění informací a souvislostí v dané lokalitě bylo na zmíněné trase navrženo pět informačních zastávek. Návrh stezky obsahuje umístění informačních panelů, jejich obsah i grafický návrh. Dále byly zpracovány didaktické materiály pro podporu využití stezky školami. Jedná se o metodický list pro učitele a pracovní list i diplom pro studenty.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis proposes a nature trail with educative focus in natural park Přebuz. Three kilometers long route starts from the village of Přebuz and goes approximately northwards past Přebuzské moor natural monument, around the river Rolava and an extinct village of the same name, to the vantage point Nad Přebuzí. Based on finding characteristics of the area, information and context of the site, five informational route stops are proposed. The proposal includes locations of the bulletin boards, their content and graphic design. There are also educational materials for schools prepared, namely a methodological sheet for teachers as well as worksheets and certificates for students.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bp_lukas_batrla.pdfPlný text práce3,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Batrla v.pdfPosudek vedoucího práce1,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Batrla op.pdfPosudek oponenta práce1,75 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Batrla pr.pdfPrůběh obhajoby práce558,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5658

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.