Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVágnerová, Petra
dc.contributor.authorČervená, Lucie
dc.date.accepted2012-08-28
dc.date.accessioned2013-06-19T06:47:13Z-
dc.date.available2009-12-01cs
dc.date.available2013-06-19T06:47:13Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-07-16
dc.identifier38669
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5666
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá řasovou a sinicovou flórou Výškovického potoka. V práci je uveden soupis všech nalezených druhů, jejich diverzita a sezónní dynamika. Výsledky byly porovnány s výsledky výzkumů jiných lokalit, zabývajících se problematikou algologické flóry potoků.cs
dc.format42 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectBacillariophyceaecs
dc.subjectVýškovický potokcs
dc.subjectdruhová diverzitacs
dc.subjectpHcs
dc.subjectvodivostcs
dc.subjectteplotacs
dc.subjectsezónní dynamikacs
dc.titleŘasová a sinicová flóra Výškovického potoka v Slavkovském lesecs
dc.title.alternativeAlgal flora of the brook Výškovický brook in the forest Slavkovský lesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra biologiecs
dc.thesis.degree-programPřírodovědná studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor work deals with algal and cyanobacterial flora of Výškovický brook. There is a list of all found species, their diversity and seasonal dynamics. The results were compared with results of other research sites dealing with the issues of Phycological flora brooks.en
dc.subject.translatedBacillariophyceaeen
dc.subject.translatedVýškovický brooken
dc.subject.translatedspecies diversityen
dc.subject.translatedpHen
dc.subject.translatedconductivityen
dc.subject.translatedtemperatureen
dc.subject.translatedseasonal dynamicsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace- Lucie Cervena.pdfPlný text práce1,88 MBAdobe PDFView/Open
Cervena v.pdfPosudek vedoucího práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
Cervena op.pdfPosudek oponenta práce1,88 MBAdobe PDFView/Open
Cervena pr.pdfPrůběh obhajoby práce614,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5666

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.