Název: Spolkový život na Strakonicku před rokem 1914
Další názvy: The Czech national societies and clubs in Strakonice and its surroundings (Southwesten Bohemia) before 1914
Autoři: Ouředníková, Petra
Vedoucí práce/školitel: Kumpera, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5686
Klíčová slova: spolky;spolkový život;Strakonice;Volyně;2. polovina 19. století
Klíčová slova v dalším jazyce: clubs;societies;clubbing life;Strakonice;Volyně;2nd half of 19th century
Abstrakt: Práce se zabývá spolkovým životem na Strakonicku. Začátky spolkového života spadají do 2. poloviny 19. století. Práce popisuje vznik, historii a činnost některých spolků na Strakonicku před rokem 1914, kdy začala první světová válka, která vývoj spolků zpomalila nebo úplně přerušila. Oblast Strakonicka reprezentují dvě města ? Strakonice a Volyně. Práce je rozdělena do dvou hlavních celků. První část se věnuje spolkovému životu ve Strakonicích, druhá část spolkovému životu ve Volyni. Obě části jsou rozděleny na kapitoly, každá z nich se věnuje jednomu konkrétnímu spolku, který zde působil nebo dosud působí.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis presents some societies and clubs in Strakonice and its surroundings. The clubs began to form in the second half of the 19th century. The thesis describes the establishment, history and activity of these clubs before 1914. In 1914 began the First World War, which slowed or interrupted their development. This region is represented by two towns ? Strakonice and Volyně. The thesis is divided into two parts. The first part deals with societies in Strakonice, the second part deals with societies in Volyně. Both of parts are divided into chapters. Each of them describes one club, which worked in the town or still works there.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Ourednikova 2012.pdfPlný text práce3,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ourednikova V.pdfPosudek vedoucího práce68,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ourednikova O.pdfPosudek oponenta práce987,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ourednikova P.pdfPrůběh obhajoby práce23,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5686

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.