Název: Vývoj skinheadských a neonacistických hudebních skupin na území ČR - Didaktické využití tématu v hodinách občanské výchovy na základní škole
Další názvy: Evolvement of skinhead and neo-nazi music bands in Czech republic - Informative use of the topic for civics lessons at primary schools
Autoři: Říský, Milan
Vedoucí práce/školitel: Černý, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5695
Klíčová slova: skinheads;neonacismus;hudba;oi!;white power music;Orlík;Daniel Landa;Agrese;Conflict 88;Operace Artaban;Screwdiver;Ian Stuart
Klíčová slova v dalším jazyce: skinheads;neonazism;music;oi!;white power music;Orlík;Daniel Landa;Agrese;Conflict 88;Operace Artaban;Screwdiver;Ian Stuart
Abstrakt: Diplomová práce se věnuje problematice skinheadských a neonacistických hdebních kapel v České republice. Představuje nejzásadnější tuzemské skupiny a intepretuje jejich texty.
Abstrakt v dalším jazyce: Skinheads in the Czech Republic enjoys great popularity. The aim this work is to compare the neo-Nazi skinheads on music field. While skinheads celebrate beer, country and friends, the neo-nazis celebrate final solution. Such a situation is also in neighboring countries. The Czech Republic is the neo-Nazism on the wane. Skinhead music is very popular in Czech Republic
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomovapraceriskymilan.pdfPlný text práce1,39 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Risky V.pdfPosudek vedoucího práce65,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Risky O.pdfPosudek oponenta práce219,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Risky.pdfPrůběh obhajoby práce19,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5695

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.