Název: Historik Jindřich Čadík - životní osudy a dílo
Další názvy: Historian Jindřich Čadík - The way of life and his work
Autoři: Řehoř, Vít
Vedoucí práce/školitel: Morávková, Naděžda
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5700
Klíčová slova: Jindřich Čadík;ředitel umělecko-průmyslového muzea v Plzni;profesor Karlovy univerzity v Praze;vězeň totalitních režimů.
Klíčová slova v dalším jazyce: Jindřich Čadík;director art-industry museum of Pilsen;Charles university profesor;prisoner of totality regime.
Abstrakt: Student zmapuje životní osudy tohoto vědce a prostuduje a interpretuje okolnosti politického procesu s ním. Prostuduje a interpretuje dílo Jindřicha Čadíka a zhodnotí jeho přínos pro dějiny umění a regionální historiografii Plzeňska. Využije archiválií z Archivu města Plzně, Národního archivu Praha, Archivu univerzity Karlovy a Archivu bezpečnostních složek. Pokusí se kontaktovat relevantní pamětníky.
Abstrakt v dalším jazyce: Student has monitore the way of live this scientist and construe the condition of political court case with this person. Student has study and construe work of Jindřich Čadík and increase the value of his asset for regional historiography of Pilsen district. He use to archives of Town archive of Pilsen, National archive Prague, Archive of Charles University and Archive of security service. He try to contact relevant contemporary.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DPHistorik Jindrich Cadik.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rehor V.pdfPosudek vedoucího práce53,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rehor O.pdfPosudek oponenta práce71,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rehor.pdfPrůběh obhajoby práce20,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5700

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.