Title: Historik Jindřich Čadík - životní osudy a dílo
Other Titles: Historian Jindřich Čadík - The way of life and his work
Authors: Řehoř, Vít
Advisor: Morávková, Naděžda
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5700
Keywords: Jindřich Čadík;ředitel umělecko-průmyslového muzea v Plzni;profesor Karlovy univerzity v Praze;vězeň totalitních režimů.
Keywords in different language: Jindřich Čadík;director art-industry museum of Pilsen;Charles university profesor;prisoner of totality regime.
Abstract: Student zmapuje životní osudy tohoto vědce a prostuduje a interpretuje okolnosti politického procesu s ním. Prostuduje a interpretuje dílo Jindřicha Čadíka a zhodnotí jeho přínos pro dějiny umění a regionální historiografii Plzeňska. Využije archiválií z Archivu města Plzně, Národního archivu Praha, Archivu univerzity Karlovy a Archivu bezpečnostních složek. Pokusí se kontaktovat relevantní pamětníky.
Abstract in different language: Student has monitore the way of live this scientist and construe the condition of political court case with this person. Student has study and construe work of Jindřich Čadík and increase the value of his asset for regional historiography of Pilsen district. He use to archives of Town archive of Pilsen, National archive Prague, Archive of Charles University and Archive of security service. He try to contact relevant contemporary.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DPHistorik Jindrich Cadik.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
Rehor V.pdfPosudek vedoucího práce53,88 kBAdobe PDFView/Open
Rehor O.pdfPosudek oponenta práce71,93 kBAdobe PDFView/Open
Rehor.pdfPrůběh obhajoby práce20,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5700

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.