Title: SOKOL BLOVICE- příspěvěk k regionální historii jižního Plzeňska
Other Titles: SOKOL BLOVICE- contribution to regional history of southern Pilsen
Authors: Fialová, Lenka
Advisor: Východská, Helena
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5703
Keywords: sokol;všesokolské slety;sport;tělocvik;všestrannost;Česká obec sokolská;sokolský kroj;sokolské stanovy;šibřinky;sokolské župy;spartakiáda;tělocvičné názvosloví;župní slety;věneček;Sokol Blovice;DTJ Blovice;SK Blovice;TTC Blovice;NSTK Blovice;národní házená
Keywords in different language: sokol;sokol rallies;sport;gymnastics;versatility;Czech sokol;sokol costume;sokol statutes;sokol county;spartakiade;gymnastics nomenclature;Sokol Blovice;DTJ Blovice;SC Blovice;TTC Blovice;NSTC Blovice;national handball
Abstract: Práce shrnuje historický výoj jednoty sokolské. Je zaměřena především na politické souvisloti dějinného vývje Sokola, na historii všesokolských sletů, které byly vyvrcholením činnosti a v neposlední řadě přibližuje život zakladatelů Sokola Miroslava Tyrš a Jindřicha Fügnera. Druhá kapitola systematicky analyzuje vývoj regionální sokolské jednoty, Sokol Blovice. V této kapitole je poměrná část věnována historii Národní házené v Blovicíh.
Abstract in different language: The thesis contains a detailed summary of the development of the Sokol association. Is focused on political connection of historical development, on history of Sokol rallies which were the highlight of the Sokol activities. In the last time is about the founders of the association Miroslav Tyrš and Jindřich Fügner. The second chapter systematically analyzes the development of regional Sokol unity, Sokol Blovice. This chapter contains history of national handball in Blovice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Lenka Fialova.pdfPlný text práce3,07 MBAdobe PDFView/Open
Fialova VP.PDFPosudek vedoucího práce765,36 kBAdobe PDFView/Open
Fialova OP.PDFPosudek oponenta práce564,44 kBAdobe PDFView/Open
Fialova P.pdfPrůběh obhajoby práce24,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5703

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.