Název: Postoje vůči přistěhovaleckým pracovníkům: Data od českých respondentů se zkušeností z Velké Británie
Další názvy: Attitudes to migrant workers: Data from Czech respondents with experience in the UK
Autoři: Hefnerová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Tollet, Andrew
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5707
Klíčová slova: Češi;obyvatelé A8 zemí;migrace;rozšíření EU;práce
Klíčová slova v dalším jazyce: Czechs;A8 nationals;migration;EU enlargement;work
Abstrakt: Cílem této práce bylo nasbírat detaily o životě českých migrantů žijících ve Velké Británii. Dalším cílem bylo zjistit, jestli zažili nějakou formu diskrimace. Byla použita kvantitativní výzkumná metoda a data byla sbírána prostřednictvím dotazníků. Vzorek respondentů byl vybrán dopředu a poté jim byl zaslán dotazník e-mailem. Bylo odesláno 32 dotazníků a 32 se jich posléze i vybralo. Data, která byla shromážděna ukázala tendence českých migrantů.
Abstrakt v dalším jazyce: The purpose of this study was to gather details of Czech migrant workers? lives in the United Kingdom. Another aim was to find out whether they had experienced mistreatment there. Quantitative research method was used in this work and the data were collected with questionnaires. The sample was pre-selected and later interviewees were sent questionnaires via e-mail. Thirty-two questionnaires were sent and thirty-two returned back. The data gathered showed the tendency of Czech migrants.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BThesis_Hefnerova.pdfPlný text práce523,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hefnerova V.pdfPosudek vedoucího práce85,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hefnerova O.pdfPosudek oponenta práce96,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hefnerova.pdfPrůběh obhajoby práce36,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5707

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.